<- TillbakaOM KORTBETALNING:

Paylike agerar som personuppgiftsansvarig när det gäller information om ditt kortbetalning, se deras integritetspolicy för mer information om behandlingen.

VISA och MASTERCARD accepteras.
Betalning sker alltid genom en säker betalningslänk som skickas till dig av DalaVet vid bokningstillfälle.
Du kommer alltid få ett kvitto av DalaVet efter betalning.OM GDPR: 

Som registrerad kund hos DalaVet (organisationsnummer 750105-7439)
du samtycker att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
DalaVet (organisationsnummer 750105-7439)

Personuppgifter kan samlas direkt från kunden, från kreditvärderingsinstitut, från upplysningsföretag.
Prsonuppgifter som samlas är de nödvändiga för:
- Journalföring, enligt gällande lag i Sverige
- Förskrivning av recept till apotek
- Hitta registrerades bostad för att erbjuda hembesök på effektivt sätt
- Behandlings- och vårdpåminnelser
- Bokföringsunderlag

Journaler sparas i 10 år, vilket är mindre än livsförhoppning på de flesta hundar och katter (behanlade arter)
DalaVet har övervägt att information i journal kan vara viktig

Uppgifter används inte med reklamsyfte

Det är nödvändigt att dela personuppgifter med vissa personuppgiftsbiträden, för att kunna uppfylla utförligt medicinsk vård, behandling, diagnos av djuren.

- Externa leverantörer av nödvändiga vård- och ekonomirelaterade tjänst ( t.ex externa laboratorier där man skickar diagnostiska prover, krematoriet, externa medicins konsult, andra veterinärer/djursjukhus, e-recept o s v, Jordbruksverket, Läkemedelsverket, försäkringsbolag, Inkassobolag, systemleverantörer, database, journalföringssystem)

Den registrerade har alltid rätt att
- Veta vilka personuppgifter som registreras
- Veta hur personuppgifter behandlas
- Ändra felaktiga uppgifter
- Radera sina uppgifter (om gällade lag tillåter det: se journalföringslag)

Du kan alltid kontakta DalaVet för information/åtgärd angående personuppgifter:

DalaVet (Dr. Andrea Bevilacqua)
kontakt@dalavet.se
Tel. 0247/22 22 1
Adress: Faluvägen 21, 793 41Insjön

Fördjupning om insamling, lagring och hantering av personuppgifter
Våra kunders integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den.
Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

- information som du anger när du registrerar dig som kund hos DalaVet, till exempel ditt namn, efternamn, hemadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress.
- information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
- information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
- information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
- information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
- information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
- information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
- information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
- information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
- all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
att ge veterinärvård till sällskapsdjur, samt sälja relaterade produkter;
att administrera vår hemsida och verksamhet;
att anpassa vår hemsida åt dig;
att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida (vård till ditt sällskapsdjur och relaterade produkter)
att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften (t ex vaccinationspåminnelser, behandlingspåminnelser);
att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra samarbetare, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

Bevarande av personlig information
Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
Vi kommer vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan:
personuppgiftstyp kommer att granskas och raderas en gång per år.
Vi kommer att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag (journalföringslag, bokföringslag);
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden;

Din personliga informations säkerhet
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig;
tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor
Vår hemsida använder INTE kakor.

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.
Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor; om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.


OM FÖRETAGET / About the company:

DalaVet
Faluvägen 21, Insjön, Sweden

Innehavare: Andrea Bevilacqua
Org.nr: 750105-7439
Godkänd för F-skatt
MOMS-reg. SE750105743901

+46-247-22221
kontakt@dalavet.se
www.dalavet.se

<- Tillbaka